MINI PŘÍPRAVKA         

Metodika: děti 2-4 let


  • 10-12 dětí + rodič na tréninkovou jednotku
  • Rozvoj lokomočních dovedností (lezení, chůze, běh, skoky)
  • Rozvoj manipulačních dovedností (házení, chytání, kopání)
  • Rozvoj rychlosti, obratnosti, rovnováhy
  • Koordinace pohybu 
  • Rozvoj jemné motoriky, vnímání rytmu, orientace v prostoru 
  • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
  • MINI PŘÍPRAVKA ZŠ Hovorany (úterý 1. skupinka 16:00- 16:50, 2. skupinka 17:00- 17:50)
  • MINI PŘÍPRAVKA KYJOV ZŠ Újezd ( připravujeme od 18.10.2023)

Kontakt pro zájemce: Barbora Štáblová - HOVORANY (informace, náplň tréninku, apod.) +420 608 888 649

                                         Bc. Romana Vaďurová - KYJOV (informace, náplň tréninku, apod.) +420 607 043 193


Zaměření tréninkových jednotek

Rozvoj fyzické zdatnosti

Koordinace pohybů

Správná volba místa  

Rozvoj psychické zdatnosti                  

 Prevence svalové dysbalance

Rozvoj lokomočních a manipulačních dovednostíPřihláška


Místo tréninků

MINI PŘÍPRAVKA HOVORANY  

MINI PŘÍPRAVKA KYJOV 


PARTNEŘI DĚTI V POHYBU