Spolupráce se ZŠ

Spolupráce se ZŠ

  • Děti v pohybu pravidelně spolupracují se základními školami na I. stupni.
  • Do programu jsou zapojeny ZŠ Hovorany, ZŠ J. A. Komenského v Kyjově a ZŠ Nesovice.
  • Sportovní trenéři ze sportovní akademie představují dětem rozmanitou škálu pestrého a zábavného cvičení.
  • Cvičení probíhá za přítomnosti pedagoga, který s trenéry spolupracuje na správném pohybovém rozvoji dětí. 
  • Snažíme se u dětí budovat lásku a pevnou vazbu ke sportu a pohybovým aktivitám, které ovlivňují jejich fyzické i mentální zdraví .
  • Do hodin tělesné výchovy jsou zahrnuty pohybové hry, koordinační cvičení a také soutěže. 
  • Trenéři pracují se sportovními pomůckami, které se podílejí na rozvoji všech pohybových schopností.

Děkujeme všem školám za spolupráci, těší nás Vaše důvěra.Pokud máte zájem o spolupráci, zanechte nám zprávu.


PARTNEŘI DĚTI V POHYBU


Zahájili jsme spolupráci se ZŠ Hovorany v rámci hodin tělesné výchovy, kde je 1x za měsíc v pátek 1. a 5. třída vedena hodina tělesné výchovy pod taktovkou našich trenérů. 

Děkujeme tímto paní ředitelce ZŠ Hovorany za navázání spolupráce. 

Nebráníme se dalším spolupracím se základními školy v rámci hodin tělesné výchovy.