ZŠ HOVORANY

 ZŠ Hovorany 


  • V roce 2023  jsme zahájili spolupráci se ZŠ Hovorany v rámci hodin tělesné výchovy, kde je 1x za měsíc v pátek 1. a 5. třída vedena hodina tělesné výchovy pod taktovkou našich trenérů.
  • Představujeme dětem rozmanitou škálu pestrého a zábavného cvičení.
  • Pracujeme se sportovními pomůckami, které se podílejí na rozvoji všech pohybových schopností.

  • Děkujeme tímto paní ředitelce ZŠ Hovorany za zájem a navázání spolupráce. 

Pokud máte zájem o spolupráci, zanechte nám zprávu.


PARTNEŘI DĚTI V POHYBU


Zahájili jsme spolupráci se ZŠ Hovorany v rámci hodin tělesné výchovy, kde je 1x za měsíc v pátek 1. a 5. třída vedena hodina tělesné výchovy pod taktovkou našich trenérů. 

Děkujeme tímto paní ředitelce ZŠ Hovorany za navázání spolupráce. 

Nebráníme se dalším spolupracím se základními školy v rámci hodin tělesné výchovy.