ZŠ NESOVICE

 ZŠ Nesovice 


  • Naše další pravidelná spolupráce se ZŠ Nesovice v rámci hodin tělesné výchovy žáků I. stupně,                                        v podání DĚTI v pohybu.
  • Představujeme dětem rozmanitou škálu pestrého a zábavného cvičení.
  • Pracujeme se sportovními pomůckami, které se podílejí na rozvoji všech pohybových schopností.
  • Nebráníme se dalším spolupracím se základními školami v rámci hodin tělesné výchovy.                                                        
  • Děkujeme tímto paní ředitelce ZŠ Nesovice za navázání spolupráce. 

Pokud máte zájem o spolupráci, zanechte nám zprávu.


PARTNEŘI DĚTI V POHYBU


Zahájili jsme spolupráci se ZŠ Hovorany v rámci hodin tělesné výchovy, kde je 1x za měsíc v pátek 1. a 5. třída vedena hodina tělesné výchovy pod taktovkou našich trenérů. 

Děkujeme tímto paní ředitelce ZŠ Hovorany za navázání spolupráce. 

Nebráníme se dalším spolupracím se základními školy v rámci hodin tělesné výchovy.