ZŠ J. A. KOMENSKÉHO KYJOV

 ZŠ J. A. Komenského  Kyjov


  • Další pravidelnou spolupráci jsme navázali na I. stupni  ZŠ J.  A.  Komenského v Kyjově, v rámci hodin tělesné výchovy.
  • Představujeme dětem rozmanitou škálu pestrého  a zábavného cvičení.
  • Pracujeme se sportovními pomůckami, které se podílejí na rozvoji všech pohybových schopností.                                                 
  • Děkujeme tímto panu řediteli ZŠ J, A Komenského v Kyjově za zájem a navázání spolupráce.

Pokud máte zájem o spolupráci, zanechte nám zprávu.


PARTNEŘI DĚTI V POHYBU


Zahájili jsme spolupráci se ZŠ Hovorany v rámci hodin tělesné výchovy, kde je 1x za měsíc v pátek 1. a 5. třída vedena hodina tělesné výchovy pod taktovkou našich trenérů. 

Děkujeme tímto paní ředitelce ZŠ Hovorany za navázání spolupráce. 

Nebráníme se dalším spolupracím se základními školy v rámci hodin tělesné výchovy.